Surveillance

Surveillance is een interne en/of externe controleronde met een preventieve en repressieve werking. De preventieve werking komt voort uit het feit dat de kwaadwillende in de planning van de inbraak gedwarsboomd wordt, doordat wij op wisselende tijden controleren. Ook weet de kwaadwillende, dat er ieder moment iemand langs kan komen, waardoor hij geen langdurige voorbereidingen kan treffen. De repressieve werking komt voort uit het feit, dat bijvoorbeeld open ramen, deuren of lekkages eerder worden ontdekt, waardoor er eerder actie ondernomen kan worden, zodat de schade niet ontstaat of beperkt wordt.