Brand- en sluitronde

En brand- en sluitronde is een brandpreventieveronde en een inbraakpreventieve ronde, hierbij worden de brandgevaarlijke en inbraakgevaarlijke situaties tijdig onderkent en zo mogelijk opgelost.

Brandpreventie: Hieronder verstaan wij het voorkomen van brand, het voorkomen van slachtoffers bij een brand of calamiteit en het voorkomen van uitbreiding van een brand of calamiteit.
Voorkomen van brand: Het letten op koffiezetapparaten, gasbranders, (halogeen) lampen, machines, etc.
Voorkomen van slachtoffers: Het letten op de vluchtroutes, nooddeuren, uitgangen, noodverlichting, pictogrammen.
Voorkomen van uitbreiding: Het letten op brand(vertragende)deuren, brandmeldinstallaties blusmiddelen en zonweringen.
Inbraakpreventie: Hieronder verstaan wij het voorkomen van inbraak en ongewenst verblijf in het object. Dit betekent dat wij letten op overwerkers, personeel van derden, het functioneren en sluiten van de ramen, deuren en het inschakelen van het alarm.