Receptiediensten

Bij de receptie wordt vaak de eerste indruk van een onderneming gevormd. De receptie is o.a. belast met toegangscontrole, uitgangscontrole en gastenontvangst. Dit wordt o.a. met behulp van de bezoekersregisters, sleutelregisters en elektronisch toegangscontrolesysteem uitgevoerd. De bediening van de telefooncentrale kan ook tot de receptietaken behoren. Tevens is het van belang dat er adequaat gereageerd wordt bij incidenten en calamiteiten. Hierbij moet gevolg gegeven worden aan de verschillende calamiteitenplannen zoals het ontruimingsplan. Wij kunnen deze representatieve receptietaken voor u vervullen. Er zijn veel mogelijkheden.

 

Voorbeeld 1:
“U wilt graag een representatieve medewerker in de receptie hebben, naast een goede gastheer c.q.gastvrouw en telefonist(e) moet deze ook deelnemen aan het Bedrijfshulpverleningsprogramma. “ De medewerker moet dus ook een B.H.V. diploma hebben, waarin wij kunnen voorzien.

Voorbeeld 2:
“Uw receptionist(e) gaat om 17:00 uur naar huis, uw onderneming is tot later open.”
Wij kunnen dan de taken met of zonder de bediening van de telefooncentrale overnemen. Daarna sluiten wij op professionele wijze d.m.v. een uitgebreide of beperkte brand en sluitronde uw gebouw, van deze ronde wordt een rapport opgemaakt.