Copyright en aansprakelijkheid

Copyright ©
Nieuwegein 2004. Verder mag niets op deze website verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden op welke wijze dan ook zonder toestemming van de auteursrechthebbende. De bepaling geldt zowel voor de geplaatste teksten als het beeldmateriaal op deze site.

De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie. Aan de geboden informatie kunt u derhalve geen rechten ontlenen. De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies.

Alle bestanden worden bij het uploaden gecontroleerd op virussen. Derhalve is het raadzaam om de bestanden voor het gebruik te controleren op eventuele aanwezigheid van virussen.

 

Deze pagina´s zijn ontworpen en gemaakt door P.A. Boekhout met behulp van Microsoft FrontPage 2000.