Alarmopvolging

Bij een alarm is het van groot belang dat er adequaat gereageerd wordt. Als uw eigen medewerkers naar een alarm gaan, worden zij als het tegen zit, beroofd van hun nachtrust, waardoor zij de volgende dag minder productief kunnen zijn. Daarnaast zijn uw eigen medewerkers vaak te emotioneel betrokken bij het incident, waardoor zij verkeerde beslissingen kunnen nemen. Hier volgt een eenvoudig en belangrijk voorbeeld.

“Een personeelslid gaat ’s nachts naar een inbraakalarm en treft een geforceerde voordeur aan”.

De medewerker is op dat moment zo betrokken bij het feit dat iemand “zijn of haar” bedrijf op zo’n brute manier heeft belaagd, dat deze actie wil ondernemen. Deze actie zal dan in de meeste gevallen bestaan uit het betrappen en pakken van de dader. Indien de medewerker daadwerkelijk overgaat tot een dergelijke actie, dan loopt deze medewerker onnoemelijk veel risico zonder dit te beseffen. In dit soort gevallen wordt de politie ook vaak gebeld, deze hebben het vaak te druk en dan is het moeilijk om op de politie te blijven wachten. Wij zijn erop getraind om risico’s in te schatten en eventueel te verkleinen en te beheersen. In de praktijk betekent dit, dat wij professioneel en objectief op een alarm reageren. Onze goed uitgeruste mobiele surveillancedienst komt ter plaatse en neemt op een vakkundige wijze waar, wat er daadwerkelijk aan de hand is. Nadat er passende maatregelen zijn getroffen laten wij op een afgesproken plaats in uw object een rapportage achter. Het voordeel hiervan is dat u en uw medewerkers rustig van uw nachtrust kunt genieten en dat wij het incident afhandelen. Natuurlijk worden er van te voren afspraken gemaakt, wanneer wij u of uw medewerkers wel moeten benaderen, dit kan per object en incident verschillen.