Beveiligingsadvies

Uit onderzoek blijkt dat er vaak wel beveiligingsmaatregelen zijn getroffen, alleen de toepassingen van die maatregelen blijken wel eens te wensen over te laten. Na onderzoek van uw object kunnen een aantal aanbevelingen tot het treffen van maatregelen het gevolg zijn. Deze maatregelen liggen dan meestal op het organisatorische gebied, bouwkundige gebied en/of het elektronische gebied. Soms is het van belang om op alle drie de gebieden aanpassingen te realiseren. In de praktijk blijkt echter dat alles wel aanwezig is, maar dat het niet goed wordt toegepast. U kunt bijvoorbeeld een inbraaksignaleringssysteem hebben, als niemand deze inschakelt heeft u dus niets aan deze elektronische maatregel. U kunt bijvoorbeeld een slotenplan met gecertificeerde sloten en sleutels hebben, als niemand de deur op het slot draait of als de ramen open blijven staan, dan heeft u wederom niets aan deze bouwkundige maatregel. Deze risico’s kunnen ondervangen worden door goede organisatorische maatregelen en deze kosten vaak het minst.

Wij kunnen u van een advies voorzien waarbij uw organisatie van beleid tot uitvoering wordt doorgelicht, waarna wij eventueel aanbevelingen doen en deze (laten) uitvoeren. Hierbij is het mogelijk dat wij dan de verschillende soorten adviezen schrijven ter beheersing en het tegengaan van de verschillende soorten risico’s. Tevens kunnen wij u van een advies voorzien waarbij snel en secuur de verschillende risicoplaatsen binnen uw organisatie worden blootgelegd, waarna de aanbevelingen voor de diverse soorten beveiligingsmaatregelen worden opgesteld en eventueel worden uitgewerkt. Wij bezitten tevens de bevoegdheid om een beveiligingsadvies te geven, volgens de erkende en misschien voor u bekende “Haagse Methodiek” namelijk DHM-SECURITY MANAGEMENT ®. Tevens staan wij geregistreerd in het register SERN voor Security Experts.


Een beveiligingsadvies wordt altijd op “maat” gemaakt omdat elk object op een eigen manier risico’s met zich meedraagt. Het resultaat zal altijd een optimale beveiliging van uw object inhouden, deze zal in verhouding staan met de waarde van de schade die kan ontstaan. Hierbij wordt rekening gehouden met de directe schade zoals bijvoorbeeld de braakschade en de vermissing van een computer en de indirecte schade zoals bijvoorbeeld de informatie welke op de harde schijf staat. Deze schade kan nog veel groter zijn omdat er bijvoorbeeld 1000 uur aan is gewerkt om de informatie te verzamelen. Een advies moet altijd degelijk en onderbouwd zijn, soms is het erg lastig om iets aan te tonen wat nog nooit is voorgekomen, terwijl iedereen zou kunnen weten dat het gevaar of risico aanwezig is. Wij kunnen een manier toepassen om mogelijke incidenten, risico’s en schades aantoonbaar te maken voor u, uw directie en/of uw management.